Kostolná 89, 946 37 Moča Záhradné centrum ...

Nová osada 316/18, 991 11 Balog nad Ipľom Obchodný zástupca ...

Uherecká cesta, 958 03 Malé Uherce Záhradné centrum ...

Malobytčianska 1538/3, 014 01 Bytča Záhradné centrum ...

SNP 140, 935 41 Tekovské Lužany Predajňa ...

Ľudmily Podjavorinskej 9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Predajňa ...