Čierne
zlato

1.5 min

Vermikompost
je mimoriadne hodnotné organické hnojivo

Je výsledkom riadeného procesu vermikompostovania. Princíp je založený na schopnosti dážďoviek premeniť vo svojom tráviacom trakte organickú hmotu na veľmi cennú surovinu – humus. Obsahuje komplexné spektrum živín, humínových látok, aminokyselín, fytohormónov, enzýmov a mikroorganizmov. Je to elixír pre pôdu aj rastliny.

  • Dodáva pôde potrebné mikroorganizmy, čím do pôdy vracia život
  • Vylepšuje jej štruktúru, kvalitu a schopnosť udržať vlahu
  • Zlepšuje celkové zdravie, kondíciu a úžitkové vlastnosti pôdy
  • Pozitívne vplýva na rast, kvalitu a zdravie rastlín
  • Vplýva na aromatiku, plnosť chuti, zvyšuje obsah vitamínov plodu
  • Svoje živiny uvoľňuje postupne, v súlade s procesmi v prírode

Nám nie je jedno,
akú pôdu necháme našim deťom

Ako hovorí staré známe porekadlo, pôdu sme nezdedili od našich predkov, ale požičali sme si od našich detí. Globálne environmentálne výzvy sa týkajú aj nás, našej krajiny a našej pôdy. Pôda stráca schopnosť udržať vlahu, stráca život, je zaťažená ťažkými kovmi a minerálnymi soľami, kontaminuje spodné vody (našu pitnú vodu)… stratili sme dlhodobú udržateľnosť… Ak tento prístup nezmeníme, deti nám za to nepoďakujú…