Máme
cieľ

2 min

Kvalifikovanosť
Profesionalita
Zanietenosť

V rámci nášho výskumu a vývoja spolupracujeme s univerzitami, výskumnými ústavmi a inštitútmi, ktoré sú odborné autority v oblasti rastlinnej a pôdnej výživy. Máme skúsených a kvalifikovaných kolegov, vlastné výskumno-vývojové laboratórium. Za všetkými našimi produktami stoja naše dážďovky – ich vermikompost, naše čierne zlato.

 • Máme viac ako 25 rokov skúseností s chovom dážďoviek
 • Naše produkty (naša receptúra) sú výsledkom nášho výskumu
 • Ponúkame zaujímavé a originálne produktové portfólio
 • Naše hnojivá sú komplexné, účinné a na organickom základe
 • Vermikompost je základnou zložkou každého nášho produktu
 • Snažíme sa vyrábať čerstvé produkty na objednávku, nie sklad
 • Dodávame na miesto a v čase požadovanom zákazníkom
 • Máme veľké aj malé balenia pre veľko aj malo-pestovateľov
 • Poskytneme odborné poradenstvo našich odborníkov z tímu
 • Vysvetlíme aplikáciu produktov, dodáme metodiky a postupy
 • Snažíme sa byť pre našich zákazníkov stabilnými partnermi

Spätná väzba našich partnerov je pre nás kľúčová

Pre nás obchod nekončí tým, že dodáme partnerom objednané produkty v dohodnutom termíne a vo výbornej kvalite a partner nám zaplatí. Počas vegetačného obdobia až do zberu spolu s partnermi sledujeme pôsobenie našich produktov, konzultujeme postrehy, počúvame návrhy a odporúčania zákazníkov, pre uspokojenie ich potrieb k obojstrannej spokojnosti.