Náš výskum
a vývoj

1 min

Náš výskum začína tvorbou zásobníka nápadov a iniciatív

Nápady, ktoré vyberieme, posúvame na produktový vývoj, kde ladíme receptúru alebo jej varianty. Vybrané receptúry zadávame do výrobného inkubátora a pilotujeme malé výrobné dávky pre založenie pokusov.

Po založení pokusov priebežne vyhodnocujeme rôzne parametre, pomáhame si naším interným laboratóriom a špeciálnymi rastovými komorami. Nasleduje záverečné vyhodnotenie, kedy rozhodneme či daný produkt posielame späť s odporúčaniami na produktový vývoj alebo ukázal potenciál a ideme do overovacích pokusov. A takto dookola.

Uvedomujeme si, že nie všetko je v našich silách a možnostiach. Snažíme sa inšpirovať a odborne posúvať vďaka spolupráci s odbornými autoritami v oblasti rastlinnej a pôdnej výživy (univerzitami, výskumnými ústavmi a inštitútmi).

Oficiálne testovacie centrum produktov pre profi zákazníkov – Agropex Sklabina.

Oficiálne testovacie centrum produktov pre hobby zákazníkov – SOŠ Želovce.

Spolupracujeme
s odbornými autoritami