Obchodné zastúpenie v SR

2018_regiony_vermivital-SEP

Karol Havlík

vermivital-team-lead

obchodný riaditeľ
tel.: +421 918 887 708
email: havlik@vermivital.sk

Mgr. Bohdan Cichacký

regionálny manažér
región: stredné a východné Slovensko
tel.: +421 905 014 492
email: cichacky@vermivital.sk 

Ing. Pavel Kalina

manažér pre
referenčné subjekty
tel.: +421 918 887 701
email: kalina@vermivital.sk

Ing. Milan Antala

regionálny manažér
región: severné Slovensko
tel.: +421 918 887 704
email: antala@vermivital.sk

Ľudovít Bavlšík

regionálny manažér
región: južné Slovensko
tel.: +421 905 430 100
email: bavlsik@vermivital.sk

Obchodné zastúpenie v ČR

Karol Havlík

regionálny manažér
Česká Republika
tel.: +421 918 887 708
email: havlik@vermivital.sk

Obchodné zastúpenie v HU

Ing. Pavel Kalina

regionálny manažér
Maďarsko
tel.: 421 918 887 701
email: kalina@vermivital.sk

Ing. Miriam Kupkovičová

riaditeľka spoločnosti
tel.: +421 47 48 93 133
email: kupkovicova@vermivital.sk

Ing. Mária Kvietiková

referentka odbytu
tel.: +421 911 401 133
email: kvietikova@vermivital.sk

 

VermiVital s. r. o.
Cirovská 370
991 06 Záhorce, Slovakia

info@vermivital.sk
Tel.: +421 47 4893 133
Fax: +421 47 4893 111

Fakturačné údaje:
IČO:  47 562 463
IČ DPH: SK2023969508
Bank. spojenie:
Tatrabanka, a. s.
č. účtu: 2922908372/1100