Kto
sme

2 min

Najväčšia dážďovková farma
na Slovensku

Našim cieľom je hľadať a vytvárať alternatívy pôdnej a rastlinnej výživy, ktoré svojím organickým pôvodom a pestovateľskou užitočnosťou prispejú k trvalej udržateľnosti trendov moderného a zároveň zdravého pestovania. Vyrábame organicky veľmi hodnotné produkty pre zdravú výživu rastlín a pôdy, založené na báze vermikompostu. Chovu dážďoviek sa venujeme viac ako 25 rokov.

Podporujeme a spolupracujeme

  • Občianske združenie Šóšarských prameňov
  • Údolie želovských pivníc
  • Stredná odborná škola, Želovce
  • Futbalový klub Záhorce
  • Obec Záhorce

Držiteľom štatútu Výskumno-vývojovej organizácie

Získali sme akreditáciu a osvedčenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o našej spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Máme vlastný výskum a vývoj a moderne vybavené laboratórium. Sme certifikovaní Systémom manažérstva kvality ISO 9001.

Pod neustálym dohľadom

Chceme sprístupniť nové produkty aj hobby pestovateľom

Máme celoslovenské obchodné zastúpenie, exportujeme do Maďarska a Čiech. Naše produkty sa ročne aplikujú na viac ako 50 000 ha plodín (poľných plodín, v zeleninárstve, vinohradníctve, ovocinárstve a okrasnom záhradníctve). Ročne zvyšujeme zisk našich zákazníkov o viac ako 2 mil. €

Špecializovali sme sa hlavne na výrobu produktov listovej výživy pre profi pestovateľov. V posledných rokoch intenzívne pracujeme na vývoji nových a prispôsobení existujúcich produktov. Výsledkom našej práce je zaujímavý sortiment originálnych produktov pre rastlinnú a pôdnu výživu.

Veríme, že to čo spolu tvoríme je užitočné a má zmysel

Počtom zamestnancov sme malá slovenská spoločnosť, našu farmu a výrobu máme v malej obci Záhorce v okrese Veľký Krtíš. Dúfame, že našou prácou prispievame k návratu zdravého života do pôdy, k trvalej udržateľnosti pestovania a zachovaniu hodnôt ktoré nám boli zverené.

Kúpou našich produktov nám dáte prácu a energiu v nej ďalej pokračovať. Podporíte naše výskumno-vývojové snaženie v oblasti organických hnojív, pomôžete prírode a samozrejme aj sebe.


Štefan Vereš


Peter Szendrey