Gazdovský kompost

Úžitkové vlastnosti:
Kompost je organické hnojivo vyrobené riadeným procesom kompostovania látok obsahujúcich rozložiteľné organické látky a rastlinné živiny. Obsahuje postupne sa uvoľňujúce rastlinné živiny. Organické látky obsiahnuté v komposte zvyšujú obsah humusu v pôde, poskytujú energiu a živiny pôdnym mikroorganizmom a zlepšujú biologické a fyzikálnochemické vlastnosti pôdy. Hodnota pH kompostu pomáha upraviť nežiadúce kyslé pH pôdy. Upravuje štruktúru ľahkých, najmä piesočnatých pôd, zlepšuje ich schopnosť zadržiavať vlahu, znižuje vyplavovanie živín z pôdy.

Použitie:
Používa sa na hnojenie ornej pôdy (poľné plodiny), trávniky, ovocné stromy, zeleninu a kvety. Aplikáciu v poľnohospodárstve robíme rozmetadlami hnojív. Odporúčame aplikovať na jeseň, bezprostredne po aplikácií je nutné kompost zapracovať do pôdy.