Vermikompost

Je prírodný substrát, na ktorého výrobe sa podieľajú dážďovky z rodu Eisenia foetida. Princíp je založený na schopnosti dážďoviek premieňať vo svojom tráviacom trakte v spolupráci s mikroorganizmami organickú hmotu, pričom sa vylučujú látky bohaté na živiny ako fytohormóny, voľné aminokyseliny, enzýmy a fulvokyseliny. Vďaka obsahu týchto látok vermikompost a produkty z vermikompostu pozitívne pôsobia na úrodnosť pôd, kondíciu rastlín a zvyšovaniu výnosov poľnohospodárskych plodín.

Význam organiky v pôde

  • Organické zložky v pôde sú základom pre dlhodobo udržateľné poľnohospodárstvo
  • Majú nezastupiteľnú úlohu pri tvorbe pôdy
  • Viažu a upevňujú anorganické prvky v pôde čím zvyšuje účinnosť priemyselných hnojív
  • Upravujú fyzikálne a chemické vlastnosti v pôde
  • Akumulujú soli a následne ich rozkladajú

Nutnosť riešiť jeden z najrozšírenejších a najzávažnejších problémov dnešnej doby – stres a presolenie pôdy, nás podnietila k výrobe veľmi premyslenej zmesi výluhov z vermikompostu, ktorá povzbudzuje unavenú pôdu alebo namáhanú rastlinu. Premyslene skomponovaná a neobyčajne účinná zmes určená všetkým rastlinám bez rozdielu druhu, pomáha vyťažiť maximálny genetický potenciál pestovanej plodiny a posilniť jej vegetačnej obdobie.

Celoslovenské dni poľa

Ako firma sa každý rok zúčastňujeme na Celoslovenskej prehliadke a výstave odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a poľnohospodárskych zvierat.