Výskumno-vývojová činnosť

Interný výskum a vývoj

Interný výskum a vývoj prebieha v našom laboratóriu a prispôsobenej rastovej komore, pričom analytické rozbory realizujeme prostredníctvom externých akreditovaných laboratórií.

Externý výskum a vývoj

V rámci externého výskumu a vývoja spolupracujeme s viacerými autoritami v oblasti poľnohospodárstva, výskumnými ústavmi, univerzitami a vývojovými inštitúciami.

V rámci Slovenska sme jediný výrobca unikátnych listových hnojív a pôdnych pomocných látok na báze vermikompostu. Na prvom mieste je pre nás spokojnosť zákazníkov a dlhodobá spolupráca. Disponujeme vlastným výskumno-vývojovým laboratóriom.


Pokusy na drevinách


Pokusy na zelenine


Pokusy na ihličnanoch


Spolupracujeme s autoritami v oblasti výživy rastlín, mikrobiológie organickej a anorganickej chémie.