VermiVital Revital

Je kvapalná pôdna pomocná látka, obsahujúca široké spektrum mikroorganizmov (špecifických baktérií a húb).

Obsahuje:
• Mikroskopické huby
• Trichoderma
• Mycelia sterilia
• Geotrichum

Baktérie
• Celulolytické
• Aktinomycéty
• Vegetatívne baktérie
• Pseudomonády
• Nitrogénne baktérie

Využitie:
• Urýchľuje rozklad organickej hmoty (pozberových zvyškov) a tým sprístupňuje živiny obsiahnuté v pôde
• Podporuje procesy imobilizácie a následne mineralizácie, čím sa stávajú živiny obsiahnuté v pôde priamo dostupné pre rastliny a zároveň sa vytvárajú humusové látky a tým sa zlepšuje pórovitosť pôdy
• Použitím prípravku získame kvalitnejšie výsevné lôžko bez pozberových zvyškov
• Podporuje rovnomerné vzchádzanie porastu
• Upravuje pH pôdy smerom k neutrálne hodnote
• Zamedzuje alelopatickým účinkom pozberových zvyškov
• Sprístupňuje sa prírodné formy základných makroelementov
• Zlepšuje odolnosť rastlín proti stresu (počasie, sucho) pričom môže znížiť počet chemických ošetrení pestovaných rastlín

Použitie:
• Produkt vhodný do ekologického poľnohospodárstva
• Používa sa ako pôdny prípravok pred sejbou, alebo po zbere úrody (nutné zapracovanie do pôdy formou podmietky prípadne orby)
• Veľmi dobrý účinok sa dosahuje, keď sa použije opakovaná aplikácia v rámci predsejbovej prípravy pôdy a následne po zbere úrody