VermiVital N+S

Obsahuje fosfor, draslík, vápnik, horčík a humínové kyseliny v stopových množstvách bez deklarovaného obsahu.

Úžitkové vlastnosti VermiVital N+S

Organicko-minerálne kvapalné hnojivo VermiVital N+S je zdrojom dusíka a síry  v rastlinami dobre prijateľnej forme. Viac ako tri štvrtiny dusíka obsiahnutého v hnojive je v amidickej forme.   Síra prítomná v hnojive je sírnatanovej – tiosíranovej ( S2O32- ) forme. VermiVital N+S je tiež zdrojom organického uhlíka a obsahuje celý rad biologicky aktívnych látok prírodného pôvodu, pozitívne ovplyvňujúcich fyziologický rozvoj rastlín. Ich zdrojom je macerát vermikompostu získaného  cieleným chovom kalifornských dážďoviek (Eisenia foetida). Hnojivo obsahuje priemerne 500 mg humínových látok v litri .

Použitie

Komplexné organicko-minerálne kvapalné hnojivo VermiVital N+S sa používa  vo forme postreku na list alebo zálievky počas vegetácie v poľnohospodárskej veľkovýrobe, pri pestovaní zeleniny, vinohradníctve, ovocinárstve, pri pestovaní chmeľu, okrasnom záhradníctve, pestovaní sadeníc ovocných a lesných drevín. Používa sa výlučne po zriedení vodou, pričom hnojivo je miešateľné s takmer všetkými prípravkami určenými na výživu a ochranu rastlín. Pri príprave zmesného postreku je účelné vždy najskôr preveriť miešateľnosť použitých prípravkov!