VermiVital Bór

Organicko-minerálne listové hnojivo so stimulačným účinkom, vyrobené vylúhovaním z kvalitného vermikompostu obohatené o dusík a bór vo forme močoviny a kyseliny boritej.

Obsahuje:
• Fyziologicky aktívne organické látky
• Fytohormóny
• Humínové látky
• Enzýmy, aminokyseliny
• Cukry – glykozidy a látky bielkovinovej povahy

Fortifikované živiny
• Amidický dusík vo forme močoviny 9,5 %
• Bór vo forme kyseliny boritej 0,5 %

Využitie:
• Zlepšuje kondíciu rastlín a tým zvyšuje ich odolnosť proti nepriaznivým faktorom
• Podporuje zakoreňovanie, rast a kvitnutie
• Zvyšuje využiteľnosť živín z pôdy čo sa prejavuje aj vo zvýšenej kvalite a množstve úrody
• Fyziologicky aktívne látky zlepšujú odolnosť rastlín voči stresu

Bór ma špecifickú úlohu pri aktivite takých významných životných procesov, akými sú fotosyntéza a dýchanie. Zúčastňuje sa na syntéze cukrov, sacharidov a nepriamo bielkovín. Reguluje transport asimilátov z listov do generatívnych orgánov a koreňov.

Použitie:
• Poľné plodiny (Repka olejná, slnečnica, sója, mak, repa cukrová
• Kukurica, zemiaky, obilniny
• Zelenina