Vermivital Eisenia humus

Úžitkové vlastnosti:
VermiVital Eisenia humus je organické hnojivo vyrobené riadeným procesom kompostovania látok obsahujúcich rozložiteľné organické látky a rastlinné živiny, ktoré metabolizujú cez tráviaci trakt kalifornských dážďoviek. Obsahuje postupne sa uvoľňujúce rastlinné živiny, humínové látky, aminokyseliny, fytohormóny, enzýmy a mikroorganizmy, ktoré zvyšujú obsah humusu v pôde, poskytujú energiu a živiny, zlepšujú biologické a fyzikálnochemické vlastnosti pôdy a kladne ovplyvňujú rast rastlín. Hodnota pH Eisenia humusu je neutrálna až mierne zásaditá, čím pomáha upraviť nežiadúce kyslé pH pôdy. Svojimi vlastnosťami upravuje štruktúru ľahkých, najmä piesočnatých pôd, zlepšuje ich schopnosť zadržiavať vlahu a znižuje vyplavovanie živín z pôdy.

Použitie:
Používa sa na hnojenie ornej pôdy (poľné plodiny), trávniky, ovocné stromy, zeleninu a kvety. Aplikáciu v poľnohospodárstve robíme rozmetadlami hnojív. Odporúčame aplikovať na jeseň, bezprostredne po aplikácií je nutné kompost zapracovať do pôdy. V prípade aplikácie na výsadbu okrasných drevín a kvetín odporúčame vermikompost so zeminou namiešať v pomere 1:3.