Substráty a zeminy


Vermivital Eisenia humus

VermiVital Eisenia humus je organické hnojivo vyrobené riadeným procesom kompostovania látok obsahujúcich rozložiteľné organické látky a rastlinné živiny, ktoré metabolizujú cez tráviaci trakt kalifornských dážďoviek.


Gazdovský kompost

Kompost je organické hnojivo vyrobené riadeným procesom kompostovania látok obsahujúcich rozložiteľné organické látky a rastlinné živiny.


Gazdovský substrát

Gazdovský substrát – VermiVital Maxo je pestovateľský substrát z vermikompostu. Je to hodnotná organická hmota, ktorá obsahuje vysoký podiel postupne sa uvoľňujúcich organických látok.