Overovanie, účinnosť a prínos

Od roku 2013 overujeme účinnosť našich produktov vo veľkoplošnej produkcii v rôznych oblastiach SR na rôznych plodinách a u subjektov s rôznymi technickými, technologickými, ekonomickými a odbornými podmienkami.

V rámci týchto subjektov verifikujeme účinnosť a efektivitu používania našich produktov, pričom sa zameriavame na sledovanie výšky úrody a ekonomického prínosu aplikácie produktov. Overená účinnosť našich hnojív v rôznych klimatických podmienkach vyhodnotená samotnými odberateľmi, ale aj výskumno-vývojovými organizáciami sú jasným dôkazom toho, že naše produkty prinášajú ekonomický efekt vo forme vyšších výnosov a zisku.

Výsledky našich zákazníkov

  Región Ošetrená plodina Úroda OP t/ha Úroda KP t/ha Rozdiel v % Rozdiel v t/ha Náklady na produkt
a aplikáciu v Eur
Ekonomický
prínos /ha
Vinica a.s. VK Pšenica ozimná 6,2 5,73 8,20% 0,47 26,00 € 28,05 €

  Región Ošetrená plodina Úroda OP t/ha Úroda KP t/ha Rozdiel v % Rozdiel v t/ha Náklady na produkt
a aplikáciu v Eur
Ekonomický
prínos /ha
Agárdi farm KFT HU Repka ozimná 5,33 4,62 15,36 0,71 72 € 180,05 €

  Región Ošetrená plodina Úroda OP t/ha Úroda KP t/ha Rozdiel v % Rozdiel v t/ha Náklady na produkt
a aplikáciu v Eur
Ekonomický
prínos /ha
PD Jablonica SE Slnečnica 2,80 2,4 16,66 0,40 36 € 100, €

  Región Ošetrená plodina Úroda OP t/ha Úroda KP t/ha Rozdiel v % Rozdiel v t/ha Náklady na produkt
a aplikáciu v Eur
Ekonomický
prínos /ha
Agrobán Bátka RS Sója fazuľová 3,47 3,05 13,77 0,42 33,20 € 115,90 €

  Región Ošetrená plodina Úroda OP t/ha Úroda KP t/ha Rozdiel v % Rozdiel v t/ha Náklady na produkt
a aplikáciu v Eur
Ekonomický
prínos /ha
ZD Kokory CZ Chmeľ 1,91 1,58 20,88 0,33 76 € 2224,18 €

  Región Ošetrená plodina Úroda OP t/ha Úroda KP t/ha Rozdiel v % Rozdiel v t/ha Náklady na produkt
a aplikáciu v Eur
Ekonomický
prínos /ha
EQUICENTRUM spol. s r.o CZ Sója fazuľová 3,44 3,02 14% 0,42 38 € 93,88 €