Poľnohospodárstvo

Ekologické poľnohospodárstvo

Listové hnojivá VermiVital podľa obsahu živín:

tabulka-produkty-vermi-922px
 

Základnou zložkou v každom produkte VermiVital je extrakt vyrobený z kvalitného vermikompostu obsahujúci prírodné biologické aktívne látky:

• Humínové kyseliny
• Fulvokyseliny
• Aminokyseliny
• Fytohormóny – auxíny, giberelíny, cytokiníny
• Prospešné baktérie

Premyslene skomponovaná a neobyčajne účinná zmes určená všetkým rastlinám bez rozdielu druhu, pomáha vyťažiť maximálny genetický potenciál pestovanej plodiny a tvorí základ produktových rád VermiVital.