Prečo práve Vermivital

Na prvom mieste je pre nás spokojnosť zákazníkov a dlhodobá spolupráca.  Disponujeme  vlastným výskumno-vývojovým laboratóriom. Spolupracujeme s autoritami v oblasti výživy rastlín, mikrobiológie, organickej a anorganickej chémie.

 
  • Široký výber vysokoúčinných produktov na organickej báze určené pre veľko aj malopestovateľov
  • Individuálny a profesionálny prístup
  • Odborné poradenstvo počas celého vegetačného obdobia
  • Návrh aplikačných postupov
  • Flexibilné riešenie
 

Unikátny výluh vyrobený z kvalitného vermikompostu obsahujúci prírodné
a biologicky aktívne látky je základnou zložkou každého produktu VermiVital.

 
  • Čerstvosť našich produktov je základom kvality a účinnosti pôsobenia biologicky aktívnych látok na poľnohospodárskych plodinách
  • Produkty vyrábame podľa objednávky zákazníka na termín, ktorý si zvolí
  • Novodobá technológia a viac ako 20 ročná skúsenosť s procesom tvorby vermikompostu
  • V rámci výroby, výskumu a vývoja spolupracujeme s autoritami v oblasti poľnohospodárstva výskumnými ústavmi, univerzitami a vývojovými inštitúciami
  • Všetky procesy v spoločnosti sú riadené integrovaným manažérskym systémom a zodpovedajú normám ISO 90001:2008.