Sme hlavným distribútorom pre produkt Polyversum

Posted by:

Radosťou Vám zdelíme, že sme sa stali v rámci Slovenskej republiky, oficiálnym a hlavným distribútorom pre produkt Polyversum, ktorý vyrába Česká spoločnosť Biopreparát.

Jedná sa o biologický fungicíd na ochranu rastlín. Účinnou látkou je Pythium oligandrum –  je mikroorganizmus z ríše Chromalveolata a taxonomicky spadá do triedy riasovky. V tridsiatych rokoch 20. storočia bolo Pythium oligandrum popísané americkým vedcom Drechslerom. Tento vedec v priebehu svojho ďalšieho výskumu zistil, že Pythium oligandrum je mykoparazit, ktorý napadá širokú škálu mikroskopických pôvodcov chorôb rastlín. V sedemdesiatych rokoch toho istého storočia naviazal na výskum český vedec doc. Ing. Dáša Veselý, DrSc. a začal mikroorganizmus testovať pre poľnohospodárske využitie. Formulovaný produkt potom uviedla na trh firma Biopreparáty, spol. s r.o.

Mechanizmy účinku:
• Mykoparazitizmus – Pythium oligandrum za pomoci hydrolytických enzýmov rozkladá mycélium fytopatogénov a takto získané živiny využíva na vlastnú výživu
• Indukcia rezistencie – sekundárne metabolity mikroorganizmu Pythium oligandrum stimulujú tvorbu morfologických a biochemických bariér v pletivách rastlín, ktoré pôsobia proti napadnutiu chorobami
• Rastová stimulácia – sekundárne metabolity mikroorganizmu Pythium oligandrum podporujú tvorbu rastových fytohormónov

Pre viac informácií nás kontaktujte, alebo navštívte webovú stránku spoločnosti Biopreparáty www.biopreparaty.eu .

0

About the Author:

  Related Posts
  • No related posts found.